DE PLAASTER IN DE DECORATIE

De restauratie van de decoratieve ornamenten

 

De voorouderlijke decoratietechnieken hebben overvloedig gebruik gemaakt van de plaasterkalk om muren, plafonds en dragende architecturale elementen te bezetten en dit in talrijke gebouwen ongeacht hun niveau van rijkdom.

Het gamma van bestaande decoratieve elementen laat ons toe om de beeldhouwkwaliteiten en de tech-nische capaciteiten van de artiesten en ambachtslui van die tijd te waarderen.

Het is dus onze plicht te proberen om deze patrimoniale rijkdom te bewaren en te restaureren.
Daarom moeten er verschillende stappen uitgevoerd worden tijdens de restauraties:
- minutieus alle beschadigingen inventariseren
- afnemen van de beschadigde ornamenten
- onderzoek van de toestand van de ondersteuningselementen van de ornamenten op het niveau van de bepleistering, lambrisering... en de juiste behandeling van deze verzekeren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              

- de decors reproduceren aan de hand van aangepaste methodes voor het uitvoeren van dit werk

- de nieuwe gipselementen plaatsen en deze voegen

              

Restauratie van een plafond bij een particulier: boerderij van 1792

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

Restauratie van een plafond bij een particulier: huis van 1930

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restauratie van een sierlijst afgehaald

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

Restauratie van een plafond bij een particulier: kasteel-boerderij van 18de eeuw. 

             

             

Restauratie van een plafond bij een particulier : Villa des Roses(19de eeuw)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kalk in het binnenpleisterwerk:                basis

De kalk in het decoratieve pleisterwerk: ruwe bepleistering:                                    gestructureerd kleine blauwe graniet

De kalk in het decoratieve pleisterwerk:                         stuclaag fijn en mat

De kalk in het decoratieve pleisterwerk:                         mortel voor stuc

De plaaster in de decoratie

De kalk in het binnenpleisterwerk:                      variante

De kalk in het decoratieve pleisterwerk ruwe bepleistering:                                     imitatie Franse steen

De kalk in het decoratieve pleisterwerk:                            Het afkrabben van de pleisterlaag

Infrastrucdtuur

De plaaster in de decoratie  Restauratie van de decoratieve ornamenten

 

home