DE KALK IN HET

DECORATIEVE PLEISTERWERK:

het afschrapen van de pleisterlaag

 

De eeuwenoude traditie van het werken met kalk heeft een artistieke wending gekregen met een hoogtepunt in ons land op het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw, dank zij de speciale graffito techniek die grondig geëvolueerd is in de loop van de tijd vooral in het domein van de polychromie en dus in de uitvoering.

De Belgische meesters op dit gebied zijn, bijvoorbeeld Paul Cauchie, Adolphe Crespin, Paul Hankar, enz. 

Zij zijn er in geslaagd om het beroep van stukadoor en van schilder te combineren.

Hoewel het quasi onmogelijk is om hun vaardigheden in bepaalde domeinen te imiteren, is het heel interessant om hun arbeidsprocédé te bestuderen.

                                     

- Stempel en holbeitels van de stukadoor

- lucht- en/of hydraulische kalk (voor het gladmaken)

- Specifieke werktuigen en materiaal voor de  uit-werking van 2 soorten sjablonen

- luchtkalk (voor de afwerkingslagen en de verf)

- Penselen

- rivierzand

 

- witzand van de steengroeve (in bepaalde omstandigheden)

- marmer zand

- Pigmenten

 

                                            

                                           

Het uitwerken in de werkplaats van de te realiseren decoratieplannen, in functie van het te bewerken oppervlak, vormt een essentiële stap.

Hiertoe bieden zich twee mogelijkheden, in functie van het gewenste resultaat, aan de uitvoerder aan: het vervaardigen van een sjabloon en de uitwerking ervan.

Het gladmaken van de grondlagen is de tweede stap.

De derde stap is het bepleisteren voor de gekleurde afwerkingslagen.

De laatste stap is de reproductie van de decoratie,het traceren van de omtrekken, het afschrapen van sommige gedeeltes (foto links onder), indien noodzakelijk het kleuren,… en de stukadoor verandert de oppervlakte in een onverwachte versiering, vooral ten opzichte van de gebruikte materie.

 

  

 

De kalk in het binnenpleisterwerk:                basis

De kalk in het decoratieve pleisterwerk: ruwe bepleistering:                                    gestructureerd kleine blauwe graniet

De kalk in het decoratieve pleisterwerk:                         stuclaag fijn en mat

De kalk in het decoratieve pleisterwerk:                         mortel voor stuc

De plaaster in de decoratie

De kalk in het binnenpleisterwerk:                      variante

De kalk in het decoratieve pleisterwerk ruwe bepleistering:                                     imitatie Franse steen

De kalk in het decoratieve pleisterwerk:                            Het afkrabben van de pleisterlaag

Infrastrucdtuur

De plaaster in de decoratie  Restauratie van de decoratieve ornamenten

 

home